Život se stomií

· Pacienti se obávají, jak budou na stomii reagovat jejich nejbližší – život se
stomií není jednoduchý

· Psychika je pro úspěšný návrat k aktivnímu životu velmi důležitá

· Stomická sestra je pro pacienta parťákem

· Díky internetu jsou pacienti více informováni

· Důležité informace naleznete na stránkách www.zivotsestomii.cz

Stomická sestra je pro pacienty oporou, parťákem i přítelem na telefonu

Proč je tak důležité pomoci pacientům po vyvedení stomie zvládnout novou situaci nejen zdravotně, ale také psychicky? Jak mohou být sestry stomikům oporou při návratu do aktivního života? Je u nás stomie stále tématem, o kterém se pacienti ostýchají mluvit? O tom všem jsme si povídali se staniční a stomickou sestrou Mgr. Alenou Novotnou z Krajské nemocnice Liberec.

Co je podle vašich zkušeností pro pacienta, kterému byla vyvedena stomie, nejnáročnější?

Každý začátek je těžký. Většinou jde o nepříjemný zásah, se kterým jsou spojeny obavy a nejistota. Ale jakmile pacient získá potřebné informace, naučí se používat stomické pomůcky a dostane se do lepší zdravotní i psychické kondice, vše je jednodušší a pozitivnější. Záleží také na konkrétních okolnostech. Roli hraje, jestli se jedná o plánovanou operaci nebo o akutní zákrok, je-li stomie dočasná nebo trvalá, z jakého důvodu byla vytvořena. Výhodou je, pokud se při plánovaném zákroku setkávám s pacienty ještě před operací, a máme tak čas se společně na novou situaci připravit. Lépe pak vše zvládnou. Nesmíme zapomínat, že stomie ovlivňuje i intimní život, promítá se do psychiky a chování každého pacienta.

Co je podle vás v přístupu stomické sestry k pacientovi důležité?

Jsme pro pacienty oporou, parťákem i přítelem na telefonu. V počátku jsme většinou ty jediné, které mohou pacienta vyslechnout, uklidnit, dodat mu sílu a přesvědčení, že život se stomií zvládne. Podle mých zkušeností pomáhá, když mluvíme na rovinu, bez odborných výrazů a věnujeme pacientovi dostatek času. Zůstáváme v kontaktu i poté, co je propuštěn z nemocnice a vídáme se podle jeho individuálních potřeb, abychom společně překonali všechny případné komplikace, které se mohou objevit.

S čím pacientům nejčastěji pomáháte?  

Snažím se pacientům předat co nejvíce informací a pomoci jim sžít se s novou situací, která je pro ně opravdu náročná. Kontroluji, jestli je stomie funkční, zda se standardně hojí, řeším případné komplikace a úpravu jídelníčku. Prakticky se spolu učíme, jak o vývod pečovat, jaké stomické pomůcky je možné používat, kdy a jakou pohybovou aktivitu zařadit. Snažím se pacienty vést, aby byli co nejdříve soběstační.

Co podle vašich zkušeností pacientům se stomií pomáhá vrátit se do psychické pohody?

Záleží na osobnosti konkrétního pacienta. Každý jsme jiný, jinak prožíváme zátěž, potřebujeme jiný čas, než se s novou situací vyrovnáme. Ke každému pacientovi se proto snažím přistupovat individuálně. To je, podle mého názoru, na práci stomické sestry vůbec nejdůležitější. Jsou pacienti, kteří mají potřebu sdílet informace, svěřovat se. Další naopak nechtějí, aby o jejich stomii kdokoliv věděl.

Zaznamenáváte i dnes případy, kdy je stomie pro pacienty tabu a o svých problémech se ostýchají mluvit? Například u dalších lékařů, které navštěvují?

Ano, stále se takové případy objevují, ale už je to daleko lepší než před 10 nebo 15 lety. Doba internetu nás posouvá vpřed a najít informace již není takový problém. Často předávám kontakty na pacientskou organizaci České ILCO nebo na weby, kde jsou k dispozici informace či zkušenosti dalších stomiků – doporučuji například blog Nejsemtabu.cz.

Celý rozhovor si můžete přečíst na portále www.prosestru.cz

Mgr. Alena Novotná

Jmenuji se Alena Novotná, jsem staniční sestrou onkochirurgie a od roku 2010 se věnuji stomickým pacientům (pacientům s vývody, především střev). V našem týmu jsme si vědomi, že vytvoření umělého vývodu je obrovským zásahem do života stomika i jeho blízkého okolí, a proto se snažíme předat své zkušenosti, co možná nejlépe a podrobně. Každý začátek je těžký a život se stomií není výjimkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *