Projekt Zahojíme

Dialog Jessenius ops od roku 2009 pracuje s onkologickými pacienty, u kterých se chronické rány objevují ve vyšší míře. Vnímáme proto, jak významně zasahují do kvality jejich životů a ovlivňují nejen jejich fyzický, ale také psychický stav. Proto v roce 2019 úspěšně vznikl nový projekt pod názvem “Zahojíme”. Tento projekt iniciuje vznik prvního a v současné době jediného pacientského projektu pro hojení nehojících se ran v České republice.  Jsme přesvědčeni, že pacientská organizace je správnou cestou. Právě ti, kterých se problém týká, se totiž mohou nejlépe podílet na zlepšování péče a přispět ke vzdělávání laické i odborné veřejnosti.

Nyní vyhledáváme spolupracovníky mezi pacienty a pečujícími, navázali jsme úzkou spolupráci s Českou společností pro léčbu rány, potkáváme se pravidelně s odborníky v terénu. S elektronickou univerzitou EUNI jsme připravily kurz Hojení ran pro sestry, lékárníky, praktické lékař – prostě všechny, kteří se s hojením potkávají.

Založila se webová stránka www.zahojime.cz, kde jsou pravidelně zveřejňovány informace jak pro pacienty, tak i pro pečující a zdravotnický personál. Pacient se zde dozví i o prevenci či správné komunikaci se svými blízkými. Témat je hodně:

Na příklad druhy nehojících se ran a kde se rány hojí

Péče o ránu začíná doma a začíná prevencí vzniku nehojící se rány. Základem je dostatečná hygiena, kompenzace  přidružených nemocí, například diabetes, které zpomalují hojení,  ale také stav výživy a včasné ošetření i drobné rány.

Pokud se rána nehojí, poraďte se se svým  praktickým lékařem. Léčba rány však má multidisciplinární charakter a kromě praktických lékařů se léčbou rány zabývají také specialisté, tedy chirurgové, dermatologové, internisté, geriatři, podiatři, diabetologové a důležitou roli v péči o rány plní bakalářky ošetřovatelské péče, všeobecné sestry, sestry specialistky a sestry domácí péče. Existují také pracoviště, která se specializují na léčbu ran,

která se označují jako “centrum hojení ran”.  Na stránce zahojíme, najdete v mapě pouze ta pracoviště, která získala Certifikát kvality České společnosti pro léčbu ran. Tato pracoviště plní výborem odborné společnosti stanovená kritéria, a proto získala garanci kvality pro hojení chronických a komplikovaných ran.

Proč ošetřovat drobné rány

Každý z nás se občas poraní, ale patříte-li mezi pacienty, kteří jsou ve vyšším riziku vzniku nehojící se rány, neměli byste podceňovat ani drobná škrábnutí, puchýře a jiné malé rány.  Zde najdete informace o tom, jak správně ošetřit drobnou ránu, aby se z ní nestala velká komplikace!

Rizikové faktory a příčiny špatného hojení a pojďme si je vyjmenovat

 • Alkohol – nadměrná konzumace
 • Artritida
 • Cévní choroba
 • Cukrovka
 • Chronické onemocnění jater
 • Hygiena – potíže se sprchováním nebo koupáním
 • Kouření
 • Krevní oběh – špatný krevní oběh
 • Oslabený imunitní systém
 • Potíže s pamětí
 • Revmatoidní artritida
 • Selhání ledvin
 • Užívání více léků
 • Věk nad 65 let
 • Výživa – nedostatek zdravé výživy
 • Nežádoucí účinky léčby – např. chemoterapie, záření apod
 • Hojení ran, zejména chronických, zahrnuje různé chemické a fyzikální procesy v těle a v místě poranění. Bohužel pacienti, kteří nejvíce potřebují účinné hojení ran, jsou právě ti,  u nichž je největší pravděpodobnost rizikových faktorů pro špatné hojení. Často je  léčba základního onemocnění pro zahojení rány stejně důležitá jako samotná léčba rány.

Preventivní polohování je velké téma, kterému se věnujeme

U lidí, kteří jsou nepohybliví a dlouhodobě zaujímají stejnou nepohodlnou pozici, hrozí vznik dekubitů, tedy proleženin nebo prosezenin. Týká se to lidí po operacích, chronicky nemocných a lidí na vozíčku. Správné polohování patří mezi prevenci vzniku dekubitu.

Praktické rady pro pečující

Pravidelně kontrolujte celé lůžko ležícího

Správně manipulujte s ležící osobou

K manipulaci s ležící osobou používejte rehabilitační pomůcky

Věnujte pozornost rizikovým místům a pravidelně je prohlížejte

Při polohování vždy myslete na pohodlí ošetřované osoby

Již při zarudnutí pokožky je třeba zpozornět a třeba se obrátit i na zdravotníka

Výživa jako prevence i léčba

Výživa a její jednotlivé složky hrají v procesu hojení ran mnoho rolí. Proto je správná a vyvážená strava jednou ze ZÁSADNÍCH podmínek v procesu hojení ran:

A v neposlední řadě Vliv naší mysli na hojení ran

Ve spolupráci s mgr Pospíchalem se věnujeme i tomu, Jak funguje naše mysl

Léčba dlouhodobě se nehojících ran vyžaduje komplexní přístup. Čím dál zřetelněji se ukazuje, že jeho nezbytnou součástí jsou i faktory psychologické (tedy naše mysl). Vedle nezbytné léčby těla je důležité nezapomínat také na prožívání člověka, který nehojící se ránou trpí

Za nás je hojení ran velké téma, které se ročně týká desítek tisíc lidí a její lepší organizace a dosažitelnost v terénu je pro nás velká výzva a my jí přijímáme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *