Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s.

KDO  :

Ondřej je sdružení rodičů a příbuzných duševně nemocných, které vzniklo již v roce 1994 z potřeby nás rodičů a nejbližších, kterým onemocněl někdo z rodiny vážným onemocněním – psychózou, dozvědět se o této nemoci co nejvíce a moci něco pro své drahé dělat.

PROČ :

Zajímalo nás, jak k této nemoci mohlo dojít, jaké jsou možnosti léčby, jak můžeme svým nemocným příbuzným pomoci. Scházíme se také proto, abychom mohli, vzhledem ke stigmatizaci duševních nemocí, někde o nemoci svých blízkých mluvit.  Můžeme se podělit o své zkušenosti s dlouhodobým soužitím s duševně nemocným. Či, zjistit, zda jsou nějaké možnosti, když odmítají vzít svou nemoc na vědomí… Jak zvládat naše smutky z nemoci blízkého, úzkosti a napětí.

PROTO

Ondřej hledá řešení, jak zlepšit situaci duševně nemocných i jejich příbuzných v Praze a blízkém okolí.

KDE A KDY :

Většinou každé třetí úterý v měsíci  vždy v době 17.00 – 20.00 hodin v salonku Café Terapy, Školská 30, Praha 1

Adresa spolku zůstává : Klánova 300/62,  Praha 4, 147 00

Charakteristika organizace

–  Podpora a edukace rodinných příslušníků

–  Poradenství v oblasti péče o duševně nemocné

–  Podpora, organizace a zajištění nových druhů   péče (rekondiční pobyty, psychoterapie), volnočasové aktivity pro duševně nemocné

–  Spolupráce s dalšími organizacemi pracujícími v oblasti duševně nemocných,

především SYMPATHEA, o.p.s. a j.

Dnešní aktivity Ondřeje

 • Pravidelná setkání – je výborné znát charakter, příznaky a průběh nemoci a též využít podpory, kterou si vzájemně můžeme dát. Svépomocná skupina se schází jednou měsíčně – rodiče zde najdou řadu informací, zkušeností, blízké lidi a podporu.

Zveme různé hosty – lékaře, sociální pracovníky, zástupce klientské organizace..

 • Podpora, organizace a zajištění nových druhů péče (projekty) :

pro nemocné – rekondiční pobyty;

pro příbuzné – edukace a tzv.psychoterapie (viz bod 4.)

 • Poradna přes mobilní telefon  (723 942 835) na členy společnosti 24 hodin denně – je zvláště využívána rodinnými příslušníky, jejichž blízcí se ještě neléčí, ale mají typické příznaky schizofrenie.
 • Program prevence na zvládání stresu pro rodiče duševně nemocných – jedná se o jedinečný projekt. Účastníci se pod odborným vedením podrobně seznamují  s příznaky nemocí, učí se zvládat komunikaci s nemocným, prevenci, léčbu, léky a jak zvládat stres, aby v rodinách nedocházelo k postupnému vyčerpání, případně k vyhoření.
 • Aktivní účast na konferencích, seminářích a dalších akcích v oblasti duševních nemocí. Rodiče se účastní veřejných vystoupení tam, kde je třeba. V diskusních příspěvcích polemizují s odborníky, protože nikdo z nich nežije naše životy. Život s duševně nemocným má svoje specifika, která zná jen ten, kdo jej žije.
 • Příspěvky do tisku, vystupování v rozhlase a v televizi – v programech o schizofrenii  – z důvodů ovlivnění pohledu veřejnosti na nemoc a nemocné. Je pro nás velmi důležité poukázat na mezery a  neřešení problémů v oblasti zdravotnictví, sociálních službách atd.
 • Jednání se senátory, poslanci a státní správou o potřebě nových zákonů – snažíme se být užiteční v oblasti práv duševně nemocných.
 • Propojování  informací s jinými organizacemi –  předávání zkušeností.

Jsme aktivními členy dalších organizací, které mají program pomoci duševně nemocným.

Většina nemocných žije se svými rodiči v jedné domácnosti, a nemoc jim nedovoluje se dlouhou dobu osamostatnit. V současné době bohužel není v ambulantních běžných podmínkách či v rámci hospitalizace nemocného prostor pro spolupráci s rodinou. V rámci komplexní péče o pacienta není řešena rodina ani příbuzní, kteří jsou téměř pravidelně vystaveni nadměrné zátěži v sociálně emotivní oblasti, ale v systému zdravotních a sociálních služeb zpravidla přehlíženi. V rodinách, v průběhu psychózy, dochází k absolutnímu vyčerpání všech členů rodiny.

Lidé v Ondřeji jsou informováni o příznacích duševní nemoci a její léčbě. Je jim pomoženo ve zvládání každodenního dopadu duševní nemoci na celou rodinu a nabídnuta pomoc i nadále (formou skupin, poradna, psychoterapie pro rodinné příslušníky). Orientují se lépe ve svých právech a v typech poskytovaných služeb. V rodinách se zmenšuje emoční napětí a nedochází tolik ke konfliktním situacím, které mohou ústit v chronickou zátěž či akutní krizi (pokusy o sebevraždu, fyzické napadení, útěky z domova atd.).

o CO Ondřej usiluje:

 • duševně nemocní mají mít stejná práva a stejné příležitosti jako ostatní
 • příbuzní musí být informováni o nemoci a léčbě co nejdříve a průběžně
 • příbuzní stráví s nemocným nejvíce času denně (často řadu let případně doživotně) a proto by mělo být nasloucháno jejich potřebám ve vztahu k psychiatrické péči
 • příbuzní mají svá práva, která musí být rozpoznána a respektována

Naše projekty můžeme realizovat díky laskavosti Magistrátu hl.m.Prahy, Ministerstvu zdravotnictví a dárců z řad rodičů a příznivců. Děkujeme.

Ondřej,

sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s.

Klánova 62/300,

142 00  Praha 4

IČ 60445874;  č.účtu 2601837024/2010

web.- sdruzeniondrej.cz

Kontaktní telefon: 723 942 835

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *