ARCUS – onko centrum, z. s.

poskytuje od roku 1993 na území celé České republiky pomoc lidem, kteří onemocněli některým z mnoha onkologických onemocnění. Dokázat svypořádat s touto skutečností je pro každého nepředstavitelně obtížné, zvláště tehdy, zůstane-li v této situaci osamocen. Náš zapsaný spolek ARCUS – onko centrum svou činnost směřuje jednak k přímé pomoci onkologickým pacientům, i jejich rodinným příslušníkům a jednak do oblasti zdravotní prevence. Známe jsou naše ozdravné a rekondičně edukační pobyty u nás i v zahraničí a také tradiční Mezinárodní onkologické kongresy v Louckém klášteře ve Znojmě. V rámci našeho Edukačního pacientského programu ONKO jsme vydávali občasník ARCUS, aktualizovali webové stránky, pořádali přednášky pro veřejnost a také jsme již vydali 56 titulů brožur zaměřených na prevenci, na jednotlivá nádorová onemocnění a také brožury, které pomáhají radami rodinným příslušníkům onkologicky nemocných. Také jsme natočili několik filmů a pořadů – Nebojme se rakoviny, TABU-BU , v minulosti to byly oblíbené pořady A apod. Za tuto činnost jsme dosáhli mnoha ocenění i mezinárodních uznání. Mezi nejvýznamnější u nás patří Cena Olgy Havlové. To vše jsme mohli realizovat díky dotacím, sponzorům a pořádáním benefičních akcí.

V roce 2022 máme připravené rekondičně edukační pobyty pro onkologické pacienty po ukončené léčbě a jejich blízké v Karlových Varech a v Harrachově. Pro odbornou veřejnost i pacienty máme připravený tradiční Mezinárodní onkologický kongres v Louckém klášteře ve Znojmě pod záštitou ministra zdravotnictví ČR prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., který se ho pravidelně účastní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *