On-line individuální poradenství Amelie: Sexualita a intimita v době nemoci

Otázky sexuality a intimity nepřestávají být pro člověka důležité ani v době onkologického onemocnění. Naopak, rozšiřují se o další témata, která s sebou přináší nemoc. A týkají se nejen nemocného. Stejně zasahují i jeho partnera, případně další blízké lidi. Protože ne vždy si v takové situaci dokáže člověk poradit sám, přichází Amelie s poradenstvím v oblasti intimity a sexuality. Prostřednictvím on-line schůzek se jednotlivec či pár mohou setkávat s psycholožkou Mgr. et Mgr. Ivou Vaňkovou, která je jejich situací provede a pomůže jim najít řešení.

A protože v souvislosti s tématem vyvstává řada otázek, některé z nich jsme paní psycholožce rovnou položili.

Jak máme chápat výraz intimita a jaký je rozdíl mezi ní a sexualitou?

Intimita je širší pojem než sexualita. Může, ale nemusí zahrnovat i sexualitu, podstatné jsou však pro ni projevy souznění, důvěrnosti. A netýká se pouze partnera, intimní, blízký vztah máme i s dalšími členy rodiny, s přáteli. V souvislosti s onemocněním stojíme před otázkou, co a jak v intimních vztazích sdílet. Co chceme sdílet s partnerem? Jak o nemoci a o tom, co s ní souvisí, mluvit s dětmi? Jak o ní komunikovat s přáteli, kteří neví, jak správně reagovat, takže místo podpory můžeme z jejich strany cítit nepochopení nebo přehnanou lítost? I tomu se v poradenství věnuji.

Samotná sexualita je víc než jen sex. Ten je pouze jedním z jejích projevů. Sexualita však v sobě zahrnuje veškeré projevy odpovídající našemu pohlaví. Jestli se s nimi ztotožňujeme, jak se nám s nimi žije a jak to ovlivňuje naše chování. Onemocnění může mít dopad na vzorce chování, které jsme byli zvyklí používat. Už se necítíme být tak atraktivní jako dřív, cítíme stud, a to nás omezuje.

Kdy je vhodný čas poradenství vyhledat?

Vhodné je přijít hned, když člověk cítí, že potřebuje něco probrat, v něčem se poradit. Není dobré čekat, až bude nejhůř. A zcela určitě není dobrým řešením hledat odpovědi na internetu, protože ten je zahlcený zkreslenými informacemi. Pokud mám problém třeba s potrubím, taky ho nespravuji sama, ale zavolám instalatéra. S otázkami a potížemi v psychické oblasti je to stejné.

S čím mohou lidé přicházet?

S čímkoli v oblasti intimity, tedy důvěrného soužití s druhou osobou (partnerem, dítětem, přítelem…). Často to bývají právě potíže s komunikací, stud, obavy.

V oblasti sexuality lidé řeší témata změny libida, sexuálních tužeb a preferencí, ale také tělesného schématu, tedy toho, jak člověk vnímá své tělo. Právě to bývá u onkologicky nemocných důležitá otázka. Celý život vnímáme svoje tělo určitým způsobem, ono se ale vlivem léčby změní. Pacient může přijít o nějakou část těla, třeba o prsa. Je přirozené, že pak nastane čas truchlení. Je třeba se s novým stavem smířit. A znovu se naučit cítit se atraktivně a sebevědomě.

Jak může s přijetím vlastního těla pomoct terapeut?

Pomocí terapeutických technik a odborné reflexe. Pomáhá nemocnému rozpoznat myšlenky, které o svém těle má, vysvětlí mu, odkud pocházejí jeho emoce, proč se cítí tak, jak se cítí. Může mu pomoct protruchlit se obdobím ztráty a najít účinné strategie, jak se s tím srovnat. Dokud je člověk vůči nové situaci v odporu, nesmíří se s ní. A někdy jde i o to přijmout, že se s tím smířit nedá.

Narazili jsme na to, jak obtížné může být hovořit s blízkým člověkem o tématech intimity a sexuality. Máte nějakou radu, jak na to?

U otvírání jakéhokoli tématu s kýmkoli pomáhá, když si v bodech sepíšeme, co chceme řešit. Pak je třeba vybrat vhodný okamžik, abychom záležitost neřešili pod vlivem emocí, ale když jsme oba v klidu. Je vhodné připravit druhého na to, že s ním chceme něco důležitého probrat.

Dobré je zkusit to říct sám sobě dopředu nahlas. I v rámci terapie může klient vyzkoušet s terapeutem rozhovor nanečisto, aby opadl strach z toho, jak to říct. Při rozhovorech o intimitě a sexualitě mívají lidé problém vyslovit některá slova, omezuje je stud. Ale jakmile to jednou zkusí, třeba s terapeutem, je to pro ně podruhé mnohem jednodušší. Pokud se stane, že jeden z páru má potíže o daném tématu mluvit, je dobré, aby terapeut pracoval s oběma.

Kdy je vhodné, aby člověk přišel sám, a kdy by měli přijít oba?

Pokud klient od začátku ví, že si s tím druhým potřebuje něco navzájem vyřešit, je lepší objednat se hned ve dvou. Je však třeba, aby přišli oba dobrovolně a s tímto záměrem. Sezení pak bývají delší, aby se mohli dostatečně vyjádřit oba. A nemusí to být jen partneři, ale třeba i rodič a dítě.

Pokud ale v rámci terapie s jedincem zjistím, že jde o párový problém, nemůžu dodatečně pozvat i partnera. Už bych nebyla objektivní a i on by mohl mít pocit, že jsem na straně toho druhého. S jedincem tedy mohu jen probrat strategie, jak může problém s partnerem vyřešit sám.

S jakými tématy jakožto psycholožka zájemcům pomoct nemůžete?

S tématy, která spadají do medicíny, sexuologie. Psycholog nemůže předepisovat léky, nanejvýš doporučí volně dostupné produkty. Pochopitelně také nemohu pomoci s tématy, které nesouvisí s psychologií. Pokud však klient váhá, zda je jeho téma řešitelné u psychologa, měl by se určitě zeptat. Psycholog jej přinejmenším může odkázat na správné místo, kde odpověď na svou otázku nalezne nebo svůj problém bude moci vyřešit.

Je něco, co byste chtěla říci klientům na závěr?

Otázky intimity a sexuality jsou důležité pro každého člověka v každé době. Lidé mívají sklon považovat v době nemoci tato témata za povrchní, vedlejší. Žijí pod dojmem vět jako: „Nejdůležitější je zdraví, to ostatní neřeš.“ Takže je odsouvají, neřeší, ale přesto se jimi trápí. Jenže tato témata nejsou ani povrchní, ani nedůležitá. A je velmi prospěšné moci o nich mluvit. Ráda bych tedy podpořila klienty v tom, aby nezlehčovali žádné své problémy, ani pokud se jim zdají být na první pohled povrchní, a nebáli se s nimi přijít.

On-line konzultace v oblasti intimity a sexuality Amelie jsou pro onkologicky nemocné a jejich blízké bezplatné. A jak se na konzultace s Mgr. et Mgr. Ivou Vaňkovou přihlásit? Stačí se ozvat na tel. 739 005 123 nebo e-mail olomouc@amelie-zs.cz.

Mlčenlivost a bezpečí je pro Amelii a její pracovníky samozřejmostí.

Více o Amelii najdete na www.amelie-zs.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *