Kdo je DiaKar

DiaKar je nezisková organizace, která své úsilí a aktivity věnuje cílové skupině osob s diabetem a kardiovaskulárním onemocněním.

Diagnostikovaným osobám se snaží předávat základní informace o těchto onemocněních, dopadech na životní styl, aby dokázali svoje onemocnění lépe přijmout jako součást života.

Osobám blízkým poskytuje informace o těchto onemocněních, aby jim mohli být podporou.

DiaKar zdravotní systém je nastaven na akutní péči a pacientům chybí následně dostatek kvalitních informací, které by byly návodem pro změnu životního stylu. Tyto informace jsou důležité nejen pro pacienta, ale také pro jeho okolí. Všichni si musí uvědomit, že svojí aktivitou lze významně zlepšit nejen zdravotní stav, ale i kvalitu života.

Mají za sebou druhý rok aktivní činnosti, kdy etablovali na trhu pacientských organizací v České republice.

Aktivity přesáhly v roce 2017 území Karlovarského kraje i České republiky, kdy zastupovali pacienty na akci Heart Failure Patient Organisation Capacity Building Academy v Galway v červnu 2017 a na setkání na půdě Evropského parlamentu v Bruselu. Hlavním cílem návštěvy v Bruselu bylo umožnění národním pacientským organizacím potkat se s Evropskými zastřešujícími organizacemi v rámci jednotlivých diagnóz.

V oblasti péče o osoby po srdečním selhání neexistuje v současné době žádná organizace. V oblasti péče osob s diabetem existuje již několik organizací, které vyvíjejí různé částečné aktivity.

Jsou členy Croí­, the West of Ireland Cardiac Foundation.

Pravidelně se účastní Akademie pacientských organizací v rámci AIFP a v roce 2017 ve spolupráci se spolkem DiAktiv CR, z. s. vyhráli cenu za nejlepší projektový záměr s projektem Edukačně motivační program pro mladé dospělé s diabetem. Účastní se i pravidelného setkávání pacientských organizací na Ministerstvu zdravotnictví ČR a zapojují se do práce v rámci aktivit Pacientské rady při MZČR.

Pokračují v aktivní spolupráci se spolkem DiAktiv Czech Republik z.s., podílí se na publikační spolupráci v časopise DIAstyl.

Mezi hlavní aktivity DiaKar patří:

  1. Informování o nemoci jako součásti plnohodnotného života
  2. Pořádání osvětových, preventivních a vzdělávacích akcí
  3. Hájení zájmů pacientů
  4. Poskytování poradenství
  5. Podílení se na zlepšování podmínek pro pacienty (dostupnost léčby, nové možnosti léčby)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *